TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

  • -

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Chiều ngày 14 tháng 01 năm 2021, tại khách sạn MINH TOAN GALAXY (306, Đường 2/9, thành phố Đà Nẵng), Trung tâm Kỹ thuật 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự hội nghị có ông Hà Minh Hiệp – Phó tổng cục trưởng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục), Vụ trưởng của các Vụ Đánh giá hợp quy hợp chuẩn,      Tổ chức cán bộ, Đo lường, Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng thuộc Tổng cục, cùng với Lãnh đạo và hơn 190 viên chức, người lao động của Trung tâm Kỹ thuật 2 tham dự.

Ông Nguyễn Phú Quốc – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật 2 phân tích một số thuận lợi và khó khăn đã xãy ra trong năm 2020 tại miền Trung như: dịch bệnh COVID 19 tại Đà Nẵng, tình hình bão lụt, sạt lỡ đất tại các tỉnh Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đã ảnh hơn rất lớn đến hoạt động cung cấp dịch vụ của Đơn vị.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Kỹ thuật 2 vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức 10% kế hoạch Tổng cục giao.

Cũng tại hội nghị này, ông Nguyễn Phú Quốc cũng đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm các mặt hoạt động: hoàn thành vượt mức kế hoạch 2021; Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức; Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; Áp dụng đồng bộ số hóa và chuyển đổi số các khâu quản lý,…

Hội nghị cũng nhận được báo cáo tham luận góp ý và kiến nghị của đại diện các Khối Đo lường, Thử nghiệm, Nghiệp vụ, Chức năng đến Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Tổng cục nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và cung cấp dịch vụ của Đơn vị.

Đánh giá kết quả thực hiện của Trung tâm Kỹ thuật 2 năm 2020, Lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục cũng đã ghi nhận, chia sẻ, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý chuyên môn thuộc các Vụ quản lý và sẽ hỗ trợ hơn nữa cho Trung tâm trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động Trung tâm Kỹ thuật 2 trong năm 2020 vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao; khẳng định Trung tâm Kỹ thuật 2 là đơn vị mạnh nhất tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên về cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bên cạnh đó còn nhấn mạnh một số nội dung quan trọng để Trung tâm Kỹ thuật 2 cần quan tâm:

  • Con người, quy trình và thiết bị: đào tạo nâng cao trình độ chuyển môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu công việc; nghiên cứu phân tích các định hưởng phát triển kinh tế của Nhà nước để đầu tư thiets bị phù hợp và ứng phó kịp thời các cơ chế chính sách của Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan đến việc cung cấp dịch vụ.
  • Ngoài chỉ tiêu Doanh thu, cần quan tâm, hỗ trợ gia tăng giá trị cho các tổ chức, doanh nghiệp.
  • Xây dựng các mối quan hệ giữa Trung tâm với các Sở, ngành địa phương và các Đơn vị trong Tổng cục tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa công tác Đảng và chính quyền; Lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa Trung tâm Tây nguyên và xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để phát triển.
  • Thực hiện đoàn kết, thống nhất và nêu gương trong tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm Kỹ thuật 2 nhằm phát huy sức mạnh, nâng cao hiệu qua hoạt động của đơn vị.

Cần nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoat động quản lý và cung cấp dịch vụ đến các tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Phú Quốc thay mặt Trung tâm Kỹ thuật 2 cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ, tiếp thu các ý kiển chỉ đạo của các Vụ. Phó tổng cục trưởng và tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo từ năm 2021 trở đi.

Trước khi kết thúc hội nghị, Lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm Kỹ thuật 2 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2021
Lê Thị Thanh Minh
Phụ trách Phòng Thị trường và Dịch vụ khách hàng


Call Now Button