XĂNG – DẦU – KHÍ & HÓA VẬT LIỆU

Phòng thử nghiệm Xăng, dầu, khí và Hóa vật liệu (Phòng Kỹ thuật 5) có nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Xăng, dầu, khí và hóa vật liệu như sau:
– Lĩnh vực Hóa vật liệu: Đất, đá, cát, sạn, xi măng; thép, kim loại, hợp kim; than; các loại phân bón vô cơ, hữu cơ; hoá chất, xà phòng, bột giặt, các chất tẩy rửa; nhựa, cao su, các sản phẩm khác.
– Lĩnh vực xăng, dầu, khí: Xăng, xăng sinh học các loại; dầu Diesel, dầu Diesel sinh học các loại; Dầu KO; Nhiên liệu JA1; Các loại dầu nhờn, mỡ, nhựa đường; khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG); Etanol, Ethanol biến tính và các sản phẩm khác trong quá trình sản xuất, chế biến dầu khí….

Các quyết định, chỉ định, chứng nhận của các Bộ, Ngành có liên quan
– Công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025 với số hiệu VILAS 023 của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam;
– Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
– Chỉ định tổ chức thử nghiệm Thép của Bộ Công Thương;
– Chỉ định tổ chức thử nghiệm Xăng, nhiên liệu Điêzen, nhiên liệu sinh học, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Danh sách một số trang thiết bị chính, mới, hiện đại
– Máy đo trị số Octane
– Máy đo trị số Cetane
– Các hệ thống sắc kí khí, lỏng chuyên dụng
– Quang phổ AAS, UV-VIS; hồng ngoại FT-IR
– Quang phổ phát xạ nguyên tử ICP –OES
– Máy đo C,S trong mẫu vô cơ
– Quang phổ hồ quang phát xạ chuyên đo kim loại
– Hệ thống xác định đặc tính bôi trơn của DO; JA1
– Và các thiết bị chuyên dụng hiện đại khác trong lĩnh vực xăng, dầu, khí và Hóa vật liệu


Thông tin liên hệ:
– Phòng thử nghiệm Xăng, Dầu, Khí và Hóa Vật Liệu
– Điện thoại liên hệ: 0236.2468589 – Email: k5@quatest2.gov.vn


Call Now Button f8bet