Dịch vụ khác

Ngoài ra, QUATEST 2 còn cung cấp các dịch vụ:
1. Tư vấn lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị phòng thử nghiệm:
Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm được đào tạo và thường xuyên thực hiện công việc trong phòng thí nghiệm, QUATEST 2 sẽ thực hiện tư vấn mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng thí nghiệm cho các tổ chức có nhu cầu xây dựng mới và xây dựng mở rộng hoạt động phòng thí nghiệm, bên cạnh đó còn giúp các tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm.

2. Cung cấp các tiêu chuẩn
QUATEST cung cấp các tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu, gồm:
 – Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
 – Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
 – Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, BS, DIN, …
 – Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, CODEX, OIML…

3. QUATEST 2 tổ chức trưng bày và giới thiệu (miễn phí) sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn do QUATEST 2 chứng nhận và các sản phẩm đạt giải thưởng chất lượng quốc gia khi khách hàng có yêu cầu tại Khu trưng bày giới thiệu sản phẩm – 97 Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.


Call Now Button f8bet