DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

MUA SẮM CÔNG
Số quyết định/Công văn Ban hành Trích yếu Ghi chú
2078/KT2-KH 28/12/2020 Mời chào gói thầu mua sắm văn phòng phẩm của Trung tâm Kỹ thuật 2 năm 2021

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói mua sắm văn phòng phẩm

Tải về

Tải về

MUA SẮM CÔNG
Số quyết định/Công văn Ban hành Trích yếu Ghi chú
129/KT2-KH 08/4/2019 Mời báo giá mua sắm hóa chất  chuẩn và vật tư tiêu hao

(Công văn kèm theo phụ lục)

Tải về

Tải về

 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Số quyết định Ban hành Trích yếu Ghi chú
1397/QĐ-TĐC 21/8/3/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ kiểm soát chất lượng môi trường và thử nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Tải về
 1405/QĐ-TĐC  23/8/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị đo lường và các máy trắc địa năm 2018  Tải về

Call Now Button f8bet