THỬ NGHIỆM SINH HỌC

PHÒNG THỬ NGHIỆM SINH HỌC (K12) có nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sinh học:
– Lĩnh vực vi sinh:
+ Phân tích vi sinh chỉ thị và vi sinh gây bệnh trong thực phẩm, nông sản, thủy hải sản, mỹ phẩm, nước, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, đồ uống, Đường, và một số sản phẩm tiêu dùng (khăn giấy, giấy vệ sinh,…): Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, Coliform chịu nhiệt, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Clostridium perfringens, Salmonella spp, Shigella spp., Vibrio cholera, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococci dương tính với coagulase, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Tổng số nấm mốc nấm men, Aspergillus flavus, Vi khuẩn kỵ khí khử sulfite, Pseudomonas aeruginosa, Enterococci, Candida albicans …
+ Phân tích các chỉ tiêu trong nền mẫu nước: nước sạch, nước sản xuất, nước ăn uống, nước đóng chai, nước thải, nước mặt, ao, hồ, sông suối, …: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Coliforms, E.coli, P.aeruginosa, Enterococci, Clostridia, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Salmonella, Shigella,…
– Lĩnh vực đa dạng sinh học: Thử nghiệm đánh giá tính đa dạng của sinh vật trong môi trường về thành phần, mật độ của các loài động, thực vật phù du, động vật đáy,..…..trong nền mẫu nước.
– Lĩnh vực sinh học phân tử: Sàng lọc GMO dựa trên sự phát hiện các yếu tố như P 35S, T-NOS,

* Các quyết định, chỉ định, chứng nhận của các Bộ, Ngành có liên quan – Công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025 với số hiệu VILAS 023 của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam;
– Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
– Chỉ định Cục chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
– Chỉ định Cục Nông Lâm Thuỷ Sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
– Chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm của Bộ Công Thương;
– Chỉ định của cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế
– Chứng nhận của Bộ Tài nguyên môi trường
*Các thiết bị chính tại phòng: Tủ an toàn sinh học, nồi hấp, tủ ấm, bể điều nhiệt, máy Real time PCR, máy tách chiết DNA tự động,…..

Phòng thử nghiệm Sinh học – Điện thoại liên hệ: 0236.6566.828 – Email: k12@quatest2.gov.vn


Call Now Button f8bet