Mã số mã vạch

QUATEST 2 thực hiện tiếp nhận các yêu cầu mã số, mã vạch theo phân công của Tổng cục trưởng và cung cấp các dịch vụ cung ứng kỹ thuật mã số, mã vạch cho khách hàng có nhu cầu tại các tỉnh miền Trung.


Mọi thông tin xin liên hệ:
Phòng Phát triển thị trường – Điện thoại: 0236 2621068/0236 3826871


Call Now Button f8bet