Nhiệt

NĂNG LỰC KỸ THUẬT

HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO, ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

THIẾT BỊ CHÍNH

LÒ NHIỆT CHUẨN
BỂ NHIỆT CHUẨN
NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ PLATIN CHUẨN
CẶP NHIỆT ĐIỆN CHUẨN
THIẾT BỊ CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ CHUẨN
THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN CHUẨN ĐA NĂNG
NGUỒN VẬT ĐEN (BLACKBODY SOURCE)

Các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ đo lường (click để xem chi tiết)
TT Tên chỉ tiêu Quy trình
I. KIỂM ĐỊNH
1 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

Liquid in glass thermometer

ĐLVN
2 Nhiệt kế thủy tinh thủy ngân có cơ cấu cực đại

Mercury in glass thermometer with Maximum structure

ĐLVN
3 Nhiệt kế y học thủy tinh thủy ngân có cơ cấu cực đại

Mercury in medical glass thermometer with Maximum structure

ĐLVN
4 Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại

Electronic medical thermometer with Maximum Structure

ĐLVN
II. HIỆU CHUẨN
5 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng

Liquid in glass thermometer

ĐLVN
6 Phương tiện đo nhiệt độ: Nhiệt kế chỉ thị số và tương tự, Nhiệt kế chỉ thị số và tương tự (tự ghi), nhiệt kế bức xạ công nghiệp, thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự.

Digital & analog thermometer, Digital & analog Seft – recording thermometer, Infrared Thermometer, Digital & analog temperature indicator

ĐLVN
7 Cảm biến nhiệt: Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp, Cặp nhiệt điện công nghiệp

Industrial platium resistance thermometer, Industrial thermocouples

ĐLVN
8 Bộ chuyển đổi đo nhiêt độ

Temperature transmitter

QTHC/TT2
9 Tủ nhiệt

Thermal chamber(Dryving Oven, Heated Cabinets, Refrigerator…)

QTHC/TT2
10 Bể điều nhiệt

Temperature controlled bath

QTHC/TT2
11 Lò nung

Furnace

QTHC/TT2
12 Nồi hấp

Autoclaves

QTHC/TT2
13 Lò chuẩn nhiệt

Dry – Well

QTHC/TT2

 


Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng 2 – Phòng Kỹ thuật 10
Điện thoại: (0236) 3575 376;
Fax: 0236.3910064;
Email: k10@quatest2.gov.vn


Call Now Button f8bet