Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH

  Sáng: từ 7h30 đến 11h30 Chiều từ 13h00 đến 17h00
  Từ Thứ 2 đến Thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định

  (0236) 3848376
 (0236) 3910064

EMAIL CHO CHÚNG TÔI


KHỐI NGHIỆP VỤ

Lãnh đạo phụ trách: bà Ngô Thị Như Loan
Điện thoại (0236) 6288333
Di động:

PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Trưởng phòng: ông ĐỖ HOÀNG MẪN
Điện thoại: (0236) 3821113
Di động: 0917 115 336
Email:n1@quatest2.gov.vn

PHÒNG NGHIỆP VỤ 2

PP/PTP: ông Dương Quang Hân
Điện thoại: (0236) 2681469
Di động: 0905 898919
Email:n2@quatest2.gov.vn

PHÒNG NGHIỆP VỤ 3 & NGHIỆP VỤ 4

Trưởng phòng N3 kiêm PTP N4:
Điện thoại: (0236) 3 833 010
Di động:
Email:n3@quatest2.gov.vn


KHỐI CHỨC NĂNG

Lãnh đạo phụ trách: ông Nguyễn Phú Quốc
Điện thoại (0236)
Di động:

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Trưởng phòng: ông PHẠM MINH PHƯỚC
Điện thoại: (0236) 3848376
Di động: 0905266193
Email:hc@quatest2.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Trưởng phòng: bà PHẠM THỊ BÍCH VÂN
Điện thoại: (0236) 3 830 586
Di động: 0905 357 704
Email:kh@quatest2.gov.vn

PHÒNG TT & DVKH

Trưởng phòng: bà LÊ THỊ THANH MINH
Điện thoại: (0236) 262 1068
Di động: 0905163274
Email:tt@quatest2.gov.vn


KHỐI ĐO LƯỜNG

Lãnh đạo phụ trách: ông Tạ Ngọc Tú
Điện thoại (0236) 3 833011
Di động:

PHÒNG KỸ THUẬT 1

Phụ trách phòng: ông LÊ DOÃN KHÁNH
Điện thoại: (0236) 3 831824
Di động: 0913 474849
Email:k1@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 11

Trưởng phòng: ông BÙI VĂN LÝ
Điện thoại: (0236) 2 468389
Di động: 0905 112768
Email:k11@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 3

Phó trưởng phòng/Phụ trách phòng: ông TRIỆU PHÚC THANH TRÀ
Điện thoại: (0236) 3 831049
Di động: 0914 547579
Email:k3@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 6

Trưởng phòng: ông VÕ KHÁNH HÀ
Điện thoại: (0236) 3923238
Di động:0905236018
Email:k6@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 10

Phụ trách phòng: ông NGUYỄN TẤN THÀNH
Điện thoại: (0236) 3575 376
Di động: 0982 490 509
Email:k10@quatest2.gov.vn


KHỐI THỬ NGHIỆM

Lãnh đạo phụ trách: ông Nguyễn Hữu Trung
Điện thoại (0236)2468589
Di động:

PHÒNG KỸ THUẬT 2

Trưởng phòng: ông LƯƠNG NGỌC NHỰT
Điện thoại: (0236) 3 3848338
Di động: 0946472289
Email:k2@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 4

Phụ trách phòng: ông HÀ PHƯỚC THANH
Điện thoại: (0236) 3921924
Di động: 0905786222
Email:k4@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 5

Trưởng phòng: ông ĐỖ PHÚ LONG
Điện thoại: (0236) 2 468 589
Di động: 0934987289
Email: k5@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 7

Trưởng phòng: ông PHAN QUANG CẢNH
Điện thoại: (0236) 3758455
Di động: 0982596793
Email:k7@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 8

Trưởng phòng: ông ĐẶNG TUẤN KIỆT
Điện thoại: (0236) 6278889
Di động: 0905778088
Email:k8@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 9

Phụ trách phòng: ông LÊ CÔNG NỚP
Điện thoại: (0236) 2468139
Di động: 0905172434
Email:k9@quatest2.gov.vn

PHÒNG KỸ THUẬT 12

Phụ trách phòng: bà TRƯƠNG THỊ BÉ
Điện thoại: 0905668639
Di động: 0905668639
Email:k12@quatest2.gov.vn


Call Now Button f8bet