GIÁM ĐỊNH/KIỂM TRA

QUATEST 2 cung cấp dịch vụ giám định gồm các hoạt động đánh giá sự phù hợp như giám định, kiểm định kỹ thuật, kiểm tra nhà nước, chứng nhận hợp quy đối với chất lượng của lô sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp.
QUATEST 2 thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý Nhà nước theo chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành bao gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ Thực vật), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các sản phẩm/đối tượng giám định gồm:
– Xăng, dầu, khí, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm lọc hóa dầu;
– Thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm, hóa chất và sản phẩm liên quan đến hóa chất, sinh học;
– Môi trường và sản phẩm liên quan đến môi trường;
– Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Thức ăn chăn nuôi;
– Mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, sắt thép
– Vải sợi và sản phẩm liên quan đến vải sợi; Sản phẩm cơ khí-điện, điện tử, nhiệt, quang;
– Vật liệu và công trình xây dựng, sản phẩm liên quan vật liệu xây dựng;
– Thiết bị liên quan đến y tế, môi trường, an toàn lao động và con người…

Chứng chỉ công nhận/chỉ định:
QUATEST 2 là đơn vị giám định độc lập, quản lý điều hành phù hợp ISO/IEC 17020:2012 (Vias 020) (Quyết định 311.2014/QĐ-VPCNCL) và đơn vị chứng nhận sự sản phẩm phù hợp ISO/IEC 17065:2012 (Vicas 032-PRO) (Quyết định 040.2015/QĐ-VPCNCL)(Vias 020)
Hoạt động kiểm tra chất lượng của QUATEST 2 theo chỉ định của các Bộ quản lý chuyên ngành cụ thể như sau:
Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Bộ Khoa học Công nghệ (Quyết định số 205/QĐ-TĐC)
Chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu (Quyết định số 570/QĐ-CN-TĂCN)
Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công Thương (Quyết định số 7869/QĐ-BCT)
Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (Quyết định số 2954/QĐ-BYT)
Chỉ định Trung tâm Kỹ thuật 2 thực hiện việc giám định, chứng nhận chất lượng đối với thép sản xuất trong nước, nhập khẩu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 (Quyết định số 716/QĐ-TĐC ngày 16 tháng 5 năm 2017)

Phiếu đăng ký giám định:
Khi có yêu cầu Giám định, Quý khách hàng vui lòng điền vào Giấy Đăng ký như sau:
Đăng ký giám định (dùng chung cho tất cả các sản phẩm)
Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu:
– GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU (theo Thông tư 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế)
– GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU (theo Thông tư 28/2013/TT-BCT của Bộ Công thương)
-GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỨC ĂN CHĂN NUÔI NHẬP KHẨU (theo Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT)
-GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THÉP NHẬP KHẨU (theo Thông tư số 58/2015/TTTLT-BCT-BKHCN)
Và gửi đến QUATEST 2 theo thông tin sau:
1, Phòng Nghiệp vụ 1 (Đối với đối tượng là: Mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, sắt thép, vải sợi và sản phẩm liên quan đến vải sợi; Sản phẩm cơ khí-điện, điện tử, nhiệt, quang, vật liệu và công trình xây dựng, sản phẩm liên quan vật liệu xây dựng, thiết bị liên quan đến y tế, môi trường, an toàn lao động và con người)
– Điện thoại: 0236-3821113| Email: n1@quatest2.gov.vn
2, Phòng Nghiệp vụ 2 (Đối với đối tượng là: Xăng, dầu, khí, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm lọc hóa dầu; Thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm, hóa chất và sản phẩm liên quan đến hóa chất, sinh học; Môi trường và sản phẩm liên quan đến môi trường; Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Thức ăn chăn nuôi).
– Điện thoại: 0236-3681469| Email: n2@quatest2.govhr />

 

 

QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH (click để xem chi tiết)

QUY TRÌNH KIỂM TRA (click để xem chi tiết)

 

 


Call Now Button f8bet