400 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Khoa học và Công nghệ

  • -

400 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Khoa học và Công nghệ

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V. Tới dự và chỉ đạo đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và 400 đại biểu tiêu biểu của toàn ngành.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, thông qua các phong trào thi đua, với nhiều kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 đã đạt được, Bộ Khoa học và Công nghệ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2016, 2018 và 2019. Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2; 70 Huân chương các loại, trong đó có Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và 3 Huân chương Chiến công cho tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ; Thủ tướng Chính phủ cũng đã phong tặng 5 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 19 lượt Cờ thi đua và tặng 41 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và xác định, phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ, làm cho khoa học – công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội.

Theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trong thời gian qua, những thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ đã mang đến nhiều thành công cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của đất nước. Song nhìn chung, trình độ phát triển khoa học, công nghệ của Việt Nam còn khoảng cách so với nhóm dẫn đầu khu vực. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và còn có thể kéo dài. Trong bối cảnh đó, để phát triển đất nước nhanh và bền vững, cần thiết phải phát triển mạnh mẽ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch nước gợi ý và đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học – công nghệ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 4 đơn vị tại đại hội.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua để các phong trào thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động cho 9 tập thể và 9 cá nhân; 6 đơn vị được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Theo hanoimoi.com.vn


Call Now Button f8bet