HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 VÀ KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

  • -

HỢP TÁC GIỮA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2 VÀ KHOA QUẢN LÝ DỰ ÁN – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Trong bối cảnh thế giới đang diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, yếu tố cốt lõi của xây dựng hệ thống giáo dục đại học là đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn, đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Phát triển mô hình đào tạo gắn kết giữa nhà trường với đơn vị, doanh nghiệp được xem là yêu cầu quan trọng được đặt ra.

Với tầm nhìn sứ mệnh trong đào tạo Cán bộ kỹ thuật có chiều sâu, Khoa Quản lý dự án – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã lựa chọn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Trung tâm Kỹ thuật 2) để triển khai hợp tác nhằm thực tế hóa các lý thuyết ở Lĩnh vực Quản lý Chất lượng, với kinh nghiệm 40 năm trong lĩnh vực TCĐLCL, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã tiến hành trao đổi để đi đến phương án hợp tác vào ngày 09/6/2020.

Tại Trung tâm Kỹ thuật 2, Đại diện Ban Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật 2 và Khoa Quản Lý dự án – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã đi đến thống nhất và triển khai phương án hợp tác

Trên tinh thần đã thống nhất, ngày 11/6/2020, Khoa Quản lý dự án – Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật 2 đã tổ chức buổi Hội thảo về nội dung Hoạt động kiểm soát và đảm bảo Chất lượng trong sản xuất thực tiễn.

Tham dự hội thảo về phía Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật 2 có Ông Nguyễn Phú Quốc – Phó giám đốc phụ trách, về phía Khoa Quản lý Dự án Đại học Bác Khoa Đà Nẵng có TS. Phạm Anh Đức – Trưởng khoa Quản lý Dự án, TS. Huỳnh Nhật Tố – Trưởng bộ môn Quản lý Công nghiệp, Th.S Nguyễn Hồng Nguyên và hơn 100 bạn sinh viên Khoa Quản lý dự án.

Đại diện Hai đơn vị tại Khoa Quản Lý dự án – Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Sinh viên khoa Quản lý Dự án – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Phú Quốc đã chia sẻ những hiểu biết, giải pháp, công cụ và bài học kinh nghiệm về các hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để tạo ra sự thay đổi về năng suất chất lượng trong bối cảnh hiện nay cũng như trang bị các kỹ năng cần mà thực tế doanh nghiệp mong đợi khi tuyển dụng cán bộ Quản lý chất lượng – quản lý công nghiệp.

Ông Nguyễn Phú Quốc, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật 2 trình bày

Với những chia sẻ đầy tâm huyết, chất lượng, có nhiều giá trị, Hội thảo đã mang lại nhiều kiến thức thực tế và bổ ích về Quản lý Chất lượng cho các sinh viên Khoa Quản lý dự án, góp phần định hướng cho sinh viên có một cách nhìn khác về hệ thống quản lý chất lượng bởi đây là nguồn nhân lực cơ bản để xây dựng và vận hành mọi hệ thống quản lý khi đặt chân vào doanh nghiệp.

Phòng TT&DVKH


Call Now Button f8bet