Đại hội IV VinaLAB: Hợp tác xây dựng thương hiệu quốc gia về thử nghiệm

  • -

Đại hội IV VinaLAB: Hợp tác xây dựng thương hiệu quốc gia về thử nghiệm

Ngày 27/10/2019, tại Hà Nội, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
Tham dự Đại hội có GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TS Phùng Đức Tiến, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, TS Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục Trưởng Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế, ông Hoàng Văn Lai, quyền Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, TS Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện hơn 100 hội viên Hội VinaLAB.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội VinaLAB trong suốt chặng đường 16 năm xây dựng và phát triển. Bên cạnh công tác tập hợp và đoàn kết trí thức KH&CN đang hoạt động trên lĩnh vực thử nghiệm, Hội VinaLAB còn là nơi để các phòng thử nghiệm ở Việt Nam trao đổi thông tin kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia về thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Trong bối cảnh hoạt động của các hội còn gặp nhiều khó khăn, Hội VinaLAB đã duy trì được các hoạt động thường niên, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như triển lãm, xuất bản tạp chí “Thử nghiệm Ngày nay”, gồm bản in và bản điện tử, cung cấp nhiều thông tin hữu ích về khoa học thử nghiệm. Hội đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: “Hội VinaLAB là nơi để các phòng thử nghiệm ở Việt Nam trao đổi thông tin kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia về thử nghiệm”.

GS.TS Đặng Vũ Minh nhấn mạnh 3 nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội VinaLAB, 1 thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt nam. Thứ nhất, vận động trí thức khơi dậy lòng yêu nước, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng đất nước; Thứ hai, đề xuất tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chính sách phát triển KHCN, GD&ĐT, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ; Thứ 3 là truyền bá kiến thức khoa học công nghệ một cách rộng rãi, đây là vấn đề hết sức quan trọng.

TS Phùng Đức Tiến, Uỷ viên Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại Đại hội.

Hội VinaLAB góp phần phát triển ngành thử nghiệm Việt Nam

Đại hội nhiệm kỳ IV Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (2019 – 2024) diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang có những bước phát triển ổn định và có nhiều cơ hội, thách thức khi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa ký kết.

Số lượng các phòng thử nghiệm đã phát triển đáng kể, nhất là sau 10 năm triển khai Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá và hàng loạt các Luật chuyên ngành như An toàn thực phẩm, an toàn thông tin, Luật chuyên ngành trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công thương…Cả nước, ước tính có hàng ngàn phòng thử nghiệm trong các lĩnh vực, trong đó có gần 2000 phòng thử nghiệm đã được công nhận theo chuẩn mực quốc tế, có hơn 400 phòng thử nghiệm độc lập, được đăng ký theo quy định của pháp luật phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội. Trong ASEAN, Việt Nam được đánh giá là nước có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thử nghiệm khá bài bản, phù hợp thông lệ quốc tế và là nước có số lượng tổ chức thử nghiệm phù hợp thông lệ quốc tế trong top đầu của ASEAN.

Ông Hoàng Văn Lai, Q. Chủ tịch VinaLAB trình bày báo cáo tổng kết tại Đại hội.

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam hiện có hơn 100 hội viên (tập thể và cá nhân) đã trải qua 16 năm hoạt động và có nhiều đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển ngành thử nghiệm Việt Nam. Hoạt động thử nghiệm đã giúp cơ quan quản lý Nhà nước xác định mức độ phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với các quy chuẩn kỹ thuật; phù hợp tiêu chuẩn mà doanh nghiệp công bố áp dụng; Kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường; Giải quyết tranh chấp thương mại, …

Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh cho rằng: “Hội Các phòng thử nghiệm Việt Nam đã tạo dựng được khối đoàn kết, nhất trí cao, tạo dựng niềm tin đối với Nhà nước, doanh nghiệp, xã hội trong việc khẳng định năng lực và chất lượng của các phòng thử nghiệm là hội viên, thúc đẩy hoạt động thử nghiệm phát triển, đảm bảo năng lực, uy tín của hoạt động thử nghiệm của Việt Nam.

Các đại biểu đồng lòng thống nhất định hướng phát triển của Hội VinaLAB

Hợp tác để đạt chuẩn quốc tế

Trong quá trình hội nhập hiện nay, nhất là khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) mà Việt Nam đã ký kết đi vào cuộc sống, ngành thử nghiệm của Việt đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi một định hướng phát triển phù hợp để giúp cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam có tính cạnh tranh, vượt qua các rào cản kỹ thuật và có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước.

Các phòng thử nghiệm phải nhanh chóng tiếp cận với công nghệ, thiết bị mới, phương pháp thử nghiệm mới để liên tục đáp ứng được các nhu cầu liên tục thay đổi của doanh nghiệp, xã hội; Đầu tư hệ thống thử nghiệm đảm bảo tính tiên phong, đồng bộ, hiện đại phục vụ việc đấu tranh về gian lận thương mại, gian lận hàng giả, hàng hoá không đảm bảo an toàn cho người dân nhất là các sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài, cũng như sẵn có các trang thiết bị thử nghiệm hiện đại, tiên tiến phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, đổi mới, sáng tạo.

Nắm bắt cơ hội và đương đầu với thách thức, Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam đang phát động phong trào cùng nhau xây dựng “thương hiệu quốc gia về thử nghiệm”, đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực để hoạt động thử nghiệm thực sự hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào tiến trình tự do hoá thương mại toàn cầu. Khi kết quả thử nghiệm của Việt Nam được quốc tế tin cậy sẽ tạo cơ sở vững chắc cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam vươn ra thế giới. Hội VinaLAB đang đẩy mạnh việc kết nối tri thức thử nghiệm tiên tiến trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp, xã hội quan tâm, liên kết thử nghiệm giữa các tổ chức quốc tế với các tổ chức thử nghiệm của Việt Nam.

TS Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Ban tổ chức Đại hội cho biết, tới đây, Hội sẽ có nhiều hoạt động thúc đẩy hoạt động thử nghiệm thành thạo đảm bảo chất lượng, uy tín, phù hợp với thông lệ quốc tế; Thúc đẩy các tổ chức liên quan tích cực phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thử nghiệm của phòng thử nghiệm nhằm đáp ứng với các chuẩn mực quốc tế.

Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, chia sẻ và kết nối kịp thời các công nghệ, thiết bị thử nghiệm mới, tiên tiến trên thế giới cho các phòng thử nghiệm của Việt Nam; Tạo điều kiện cho các tổ chức thử nghiệm tích cực tham gia xây dựng hạ tầng thử nghiệm hiện đại, đồng bộ; ứng dụng phương pháp thử nghiệm mới, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn thử nghiệm cho các sản phẩm hàng hoá chủ lực của Việt Nam.

Theo VinaLAB


Call Now Button f8bet