Hội thảo Tổng kết hoạt động áp dụng thí điểm nhiệm vụ “Nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 vào doanh nghiệp Việt Nam”

  • -

Hội thảo Tổng kết hoạt động áp dụng thí điểm nhiệm vụ “Nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 vào doanh nghiệp Việt Nam”

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2) là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, áp dụng Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 vào doanh nghiệp Việt Nam” bắt đầu thực hiện từ tháng 3 năm 2018.

Bà Ngô Thị Như Loan – Phó Giám đốc QUATEST 2 phát biểu khai mạc hội thảo

Ông Lê Văn Đức – Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nhiệm vụ

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, kết quả áp dụng ISO 45001:2018

      Nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả áp dụng thí điểm tại 5 doanh nghiệp áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001 và chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác xây dựng nhân rộng ISO 45001 cho 15 doanh nghiệp trong năm 2019, ngày 28 tháng 02 năm 2019, QUATEST 2 đã tổ chức thành công hội thảo tổng kết hoạt động áp dụng thí điểm nhiệm vụ nêu trên.

     Tham dự hội thảo có đại diện các doanh nghiệp áp dụng thí điểm và nhân rộng ISO 45001, các chuyên gia về an toàn sức khỏe nghề nghiệp & đại diện của các tổ chức, doanh nghiệp khác tại Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước như: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Đà Nẵng, Trường Đại học Công đoàn, Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng DINCO, Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng – TKV, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, …

     Qua hội thảo này, các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu về các nhiệm vụ thuộc  Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, được trao đổi, chia sẻ các nội dung thực hiện, kinh nghiệm thực tiễn và những khó khăn, thuận lợi liên quan đến việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018.

     Khi đăng ký cam kết xây dựng ISO 45001, các tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí về đào tạo, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018. Và đây cũng là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp có thể tiếp cận, áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về an toàn vệ sinh lao động nói chung, an toàn – sức khỏe nghề nghiệp nói riêng, hỗ trợ các sáng kiến phát triển bền vững, đảm bảo mọi người an toàn hơn và khỏe mạnh hơn và tăng lợi nhuận cho tổ chức, doanh nghiệp.

     Hiện tại, QUATEST 2 đang tiếp tục khảo sát và lựa chọn các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng nhân rộng ISO 45001 tại các tỉnh thành miền Bắc. Các tổ chức, doanh nghiệp tại các tỉnh thành miền Bắc có nhu cầu xây dựng ISO 45001 và cần có sự hỗ trợ chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Năng suất chất lượng: 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Email: n3@quatest2.com.vn; Điện thoại: 0236 3833010 hoặc 0913483941.

(Phòng Năng suất chất lượng – Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2)


Call Now Button f8bet