TẦM NHÌN STAMEQ – BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG ĐỂ THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

  • -

TẦM NHÌN STAMEQ – BƯỚC NGOẶT QUAN TRỌNG ĐỂ THAY ĐỔI HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Sáng ngày 14/6/2024, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  2 tổ chức Hội thảo chuyên đề tầm nhìn STAMEQ trong thời gian tới.

Tham dự buổi hội thảo chuyên đề có TS. Hà Minh Hiệp, Quyền Chủ tịch Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cùng gần 200 viên chức và người lao động tham dự bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Chủ tịch Ủy Ban TCĐLCL Quốc gia trình bày tầm nhìn STAMEQ

Theo TS. Hà Minh Hiệp, 5 trụ cột trong tầm nhìn STAMEQ để xây dựng nền tảng và phát huy tuyền thống STAMEQ trong 60 năm qua đã được đề ra.

Trong đó, đầu tiên là vấn đề tinh thần, khi chúng ta tiếp xúc và ứng phó công việc với tinh thần tốt thì chúng ta sẽ say mê và yêu công việc. Trong Ủy Ban đã đưa chương trình học tập chính trị để bồi dưỡng tinh thần, đạo đức cách mạng cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ đảng viên lãnh đạo. Với tinh thần cống hiến, chia sẻ, đồng hành, đồng thuận là phương thức rất quan trọng hướng đến mục tiêu chung của STAMEQ.

Thứ hai là con người, với cán bộ đảng viên xuất phát điểm là kỹ thuật, con người kỹ thuật không thể thiếu kiến thức. Chính vì vậy, cần xây dựng con người STAMEQ có tri thức, đặc biết rất muốn học tập. Học tập là công cụ để đi ra thế giới và giải quyết những khó khăn, chúng ta không thể sử dụng con người và tư duy cũ để giải quyết những thách thức mới của Hiệp định thương mại thế hệ mới, cũng như các vấn đề toàn cầu về phát triển bền vững.

VC-NLĐ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Thứ ba là văn hóa, Ủy Ban là tổ chức có sự đa dạng về văn hóa và được kế thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta có sự đoàn kết và bản sắc riêng, khi tham gia các hoạt động bên ngoài, chúng ta luôn thể hiện là con người STAMEQ. Ủy Ban cũng đặt ra yêu cầu những văn hóa mới, đặt cạnh những văn hóa cũ đoàn kết, nỗ lực, cố gắng làm việc thì văn hóa mới là gì. Đó là văn hóa cải tiến, tinh thần cải tiến, tinh thần 5S, tinh thần Kaizen.

Thứ tư là hành động, chúng ta dám thay đổi những thứ cũ, dám thay đổi những gì là bất cập, dám điều chỉnh những chúng ta vừa ban hành nhưng bất cập, đó là những hành động rất tốt. Chúng ta dám nghĩ, dám làm, vậy làm thế nào để dám nghĩ, dám làm, như vậy tất cả mọi người phải chung tay thực hiện. Một số những phương thức đã được chọn lựa để thể hiện được hành động mang bản sắc của STAMEQ.

Thứ năm là sáng kiến, chúng ta chọn hạ tầng chất lượng quốc gia là con đường để STAMEQ củng cố, phát triển và đi ra thế giới. Hạ tầng chất lượng quốc gia gồm tiêu chuẩn, đo lường, đánh giá sự phù hợp, chính sách về thanh tra, kiểm tra, những vấn đề này sẽ tạo nên thể thống nhất và như vậy hạ tầng chất lượng quốc gia ở góc độ STAMEQ đã trở thành lõi của hạ tầng chất lượng quốc gia. Hạ tầng chất lượng quốc gia của Ủy Ban là những vấn đề xã hội quan tâm như là tiêu chuẩn về Halal, pin mặt trời, khí nhà kính… đây là những vấn đề cần hướng đến. Để triển khai hạ tầng chất lượng quốc gia chúng ta cũng cần triển khai các tổ công tác.

Tác giả: Nguyễn Lê Anh Tùng (Phòng TT&DVKH)

 


Call Now Button f8bet