QUATEST 2 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

  • -

QUATEST 2 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Chiều ngày 10-01-2018, tại Hội trường Khách sạn Công đoàn Thanh Bình (233 Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng) Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Tổng cục TCĐLCL, ông Trần Đức Thắng – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Tổng cục TCĐLCL, bà Trần Thị Tuyết – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục TCĐLCL, ông Đoàn Văn Bắc – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 cùng toàn thể cán bộ viên chức – người lao động Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2  .

Tại Hội nghị, ông Đoàn Văn Bắc – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018 của đơn vị, qua đó nêu bật những mặt đã làm được, chưa làm được, tồn tại, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác năm 2018. Hội nghị cũng đã tiến hành tham luận để làm rõ những vấn đề quan trọng, mấu chốt đối với công tác năm 2017 và phương hướng năm 2018

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ viên chức – người lao động Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 đã đạt được trong năm 2017, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, cũng như định hướng một số công tác trọng tâm mà Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2 cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2, ông Đoàn Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 2  đã tiếp thu, cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Vinh ; đồng thời quán triệt tới toàn thể cán bộ viên chức – người lao động những quan điểm, nhiệm vụ xuyên suốt trong năm 2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đồng thời lấy ý kiến Hội nghị về dự thảo Nghị quyết: 100 % CCVC-LĐ có mặt biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

(M.Hùng – HCTC)


Call Now Button f8bet