DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

MUA SẮM CÔNG
Số quyết định/Công vănBan hànhTrích yếuGhi chú
2078/KT2-KH28/12/2020Mời chào gói thầu mua sắm văn phòng phẩm của Trung tâm Kỹ thuật 2 năm 2021

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói mua sắm văn phòng phẩm

Tải về

Tải về

MUA SẮM CÔNG
Số quyết định/Công vănBan hànhTrích yếuGhi chú
129/KT2-KH08/4/2019Mời báo giá mua sắm hóa chất  chuẩn và vật tư tiêu hao

(Công văn kèm theo phụ lục)

Tải về

Tải về

 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Số quyết địnhBan hànhTrích yếuGhi chú
1397/QĐ-TĐC21/8/3/2018Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ kiểm soát chất lượng môi trường và thử nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩmTải về
 1405/QĐ-TĐC 23/8/2018 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị đo lường và các máy trắc địa năm 2018 Tải về

Call Now Button