Quyết định – Chỉ định

VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬP
Số ký hiệu Ban hành Trích yếu Ghi chú
793/TĐC-HCHQ 30/3/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận Tải về
 2949/TĐC-ĐL  18/10/2018  Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ KĐ/HC/TN phương tiện đo, chuẩn đo lường (cấp lần 10)  Tải về
 576/QĐ-TĐC 11/4/2018  Quyết định chỉ định tổ chức KĐ/HC/TN  phương tiện đo, chuẩn đo lường.  Tải về
 578/QĐ-TĐC 11/4/2018 Quyết định chứng nhận cấp thẻ KĐV ĐL  Tải về
 1120/QĐ-LĐTBXH 28/8/2018 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ  Tải về
 778/QĐ-ATTP 17/9/2018 Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP  Tải về
 2379/TĐC-HCHQ 23/8/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa dầu nhờn động cơ đốt trong  Tải về
 2686/QĐ-BCT 30/7/2018 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ  Tải về
 1976/TĐC-HCHQ 16/7/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm  Hóa học, sinh học, điện – điện tử  Tải về
3533/QĐ-BCT 01/10/2018 Quyết định của Bộ Công thương V/v chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp về mức giới hạn hàm hượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may  Tải về
2177/QĐ-TĐC

2178/QĐ-TĐC

 

19/12/2018

 

Quyết định của Tổng cục TCĐLCL V/v chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo (Khí)

Quyết định của Tổng cục TCĐLCL V/v chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo (PTĐ)

 Tải về

Tải về

285/QĐ-TĐC

 

31/01/2019

 

Quyết định của Tổng cục TCĐLCL V/v chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, chứng nhận, giám định chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiểm quản lý của Bộ KH&CN)  Tải về
529/QĐ-TĐC 01/4/2019 Quyết định của Tổng cục TCĐLCL V/v chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, CĐL Tải về

 


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN
Số ký hiệu Ban hành Trích yếu Ghi chú
VILAS 024 30/12/2019 ĐO LƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Tải về
VILAS 024  27/4/2020  ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH – LƯU LƯỢNG, ĐỘ DÀI Tải về
VILAS 024  29/4/2020  ĐO LƯỜNG HÓA LÝ – MÔI TRƯỜNG Tải về
VILAS 024 07/4/2020  ĐO LƯỜNG NHIỆT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Tải về
VILAS 024  10/3/2020  ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG, LỰC, ÁP SUẤT Tải về
 VIAS 020  19/5/2017 GIÁM ĐỊNH KHÍ, DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
 Tải về
 VIAS 023  25/7/2017 CƠ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG  Tải về
 VIAS 023  24/8/2017 HÓA  Tải về
 VIAS 023  17/7/2017 ĐIỆN – ĐIỆN TỬ  Tải về
 VIAS 023  07/8/2017 HÓA LÝ  Tải về
 VIAS 023  07/8/2017 HÓA SINH  Tải về
 VICAS 032  15/12/2016 CHỨNG NHẬN HTQLCL  Tải về
 VIAS 023  20/11/2017 CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM  Tải về

 


 

Số ký hiệu Ban hành Trích yếu Ghi chú
2474/TĐC-HCHQ 03/10/2017 Giấy xác nhận đủ điều kiện  tư vấn HTCQL theo Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN 9001 đối với cơ quan tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Tải về
 726/QĐ-BCT 01/2/2013 Quyết định V/v phê duyệt PTN thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong điều kiện khử trên sản phẩm dệt may  Tải về
 1248/QĐ-BCT 04/2/2015 Quyết định V/v chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ  Tải về
 2667/QĐ-BCT  29/6/2016  Quyết định V/v chỉ định PTN hiệu suất phục vụ chứng nhận dán nhãn năng lượng cho TTKT 2  Tải về
 3593/QĐ-BCT 19/9/2017  Quyết định V/v chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương   Tải về
 8885/QĐ-BCT  03/10/2014  Quyết định V/v chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ  Tải về
 10815/QĐ-BCT 26/11/2014  Quyết định V/v chỉ định TTKT 2 thuộc Tổng cục TCĐLCL thử nghiệm chất lượng thép  Tải về
 213/TĐC-HCHQ  25/01/2018  Giấy chứng nhận hoạt động đăng ký thử nghiệm Tải về
 1368/MT-HC  20/12/2017  Công bố Tổ chức Kiểm nghiệm hóa chất diệt khuẩn của QUATEST 2 do BYT quản lý Tải về
 50/GCN-KĐ  07/7/2015  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ  Tải về 
 261/QĐ-ATLĐ  07/7/2015  Cấp chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật ATLĐ  Tải về

[1] [2] [3]

 534/QĐ-QLCL  21/12/2015  QĐ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  Tải về 
 109/QĐ-BVTV  23/01/2017  QĐ chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực chất lượng thuốc bảo vệ thực vật  Tải về 
25/QĐ-QLCL 16/01/2018  QĐ chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  Tải về 
570/QĐ-CN-TĂCN

 

 

518/QĐ-CN-TĂCN

 

 

28/QĐ-CN-TĂCN

 18/8/2015

 

 

31/12/2014

 

 

28/2/2015

 QĐ bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp lĩnh vực chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

 

Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

 

Chỉ định phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

 

 Tải về 
 2648/QĐ-BTNMT 19/10/2015  QĐ chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  Quyết định 

Giấy chứng nhận

 1328/QĐ-BXD 29/12/2017  QĐ chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (kèm danh mục) Tải về 
 18/GCN-BXD 04/01/2018  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1747 Tải về 
 2954/QĐ-BYT 08/8/2014  QĐ thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Bộ Y tế Tải về 
 556/QĐ-ATTP 22/9/2016  QĐ chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy Tải về 
  20/12/2017 Các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm Tải về 
 Chứng chỉ công nhận, Quyết định & Phụ lục

Call Now Button