Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • -

Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 27/5/2020, tại trụ sở số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng cùng các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

Tại Đại hội các đại biểu tham dự đã lắng nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Trung tâm Kỹ thuật 2, Báo cáo kiểm điểm Cấp ủy của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các bài tham luận của tổ chức Chính quyền, Công đoàn và Đoàn thanh niên.

TOÀN CẢNH ĐẠI HỘI

Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kiểm điểm kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Trung tâm Kỹ thuật 2, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như chủ trương, nghị quyết và chương trình hành động ở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Ban chấp hành khoá mới nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Theo đó trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng uỷ Trung tâm Kỹ thuật 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác, chú trọng lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, tổ chức thực hiện và rút kinh nghiệm, chấn chỉnh các hạn chế, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao. Trên cơ sở đó, Đảng bộ xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đồng bộ và có hiệu quả hoạt động công tác chuyên môn.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa đã thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật 2 trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như có các giải pháp hiệu quả để phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ; các đại biểu sáng suốt lựa chọn được các Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng cùng năng lực chuyên môn tốt để bầu vào Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 06 đồng chí, 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

BCH ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM KỸ THUẬT 2 NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, xây dựng và trách nhiệm, sau một buổi sáng làm việc tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Kỹ thuật 2, nhiệm kỳ 2020-2025 với những chỉ tiêu nhằm xây dựng Đảng bộ và Trung tâm ngày càng vững mạnh toàn diện.


Call Now Button f8bet