Phần mềm tra cứu thông tin sản phẩm và thông tin doanh nghiệp có đăng ký sử dụng mã số mã vạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • -

Phần mềm tra cứu thông tin sản phẩm và thông tin doanh nghiệp có đăng ký sử dụng mã số mã vạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tra cứu thông tin sản phẩm và thông tin doanh nghiệp có đăng ký sử dụng mã số mã vạch của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và quét kiểm tra tính hợp pháp của mã số mã vạch và thông tin chính hãng về sản phẩm hàng hoá trước khi mua, kể từ ngày 4-1-2018  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chính thức phát hành phần mềm  tra cứu thông tin sản phẩm và thông tin doanh nghiệp có đăng ký sử dụng mã số mã vạch phiên bản 1.0.
Link tải App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gs1vn.scanandcheck&hl=vi (cho Android V 4.0.3 trở lên)


Call Now Button